Jak na … kritické myšlení

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s podstatou kritického myšlení. Účastníci kurzu se seznámí s nástroji a metodami rozvoje kritického myšlení nejen u sebe samých, ale také u dětí, žáků a studentů, s nimiž pravidelně pracují. V průběhu kurzu tak bude poskytnuta nejen teoretická podpora, ale také množství námětů k práci ve školním prostředí. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10