Jak na … netradiční školní družinu

Kurz je zaměřen na inovativní pojetí fungování školní družiny. V rámci kurzu budou účastníkům představeny náměty na netradiční aktivity, které svým pojetím zaujmou žáky napříč věkovým spektrem. Prostřednictvím nabízených námětů se školní družina stane místem, kam se děti budou těšit a přestane být vnímána jen jako „čekárna“ na rodiče a odchod ze školy. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
11. 4. 2024 
Jak na … netradiční školní družiny
7. 5. 2024 Jak na … netradiční školní družiny
14. 5. 2024 Jak na … netradiční školní družiny
23. 5. 2024 Jak na … netradiční školní družiny


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci ZŠ (vychovatelé)

 
Počet účastníků
10