Jak na … pedagogickou diagnostiku v MŠ

Kurz je zaměřen na teoretické i praktické seznámení s pedagogickou diagnostikou v mateřské škole. Účastníkům bude prezentována nejen nabídka již existujících a ověřených systémů posuzování pokroků dítěte, ale bude poskytnut také algoritmus pro tvorbu záznamového archu, na jehož základě budou moci učitelky mateřských škol vytvářet diagnostické materiály pro vlastní potřebu, včetně nástroje pro ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech při individuálním vzdělávání dítěte v rámci povinného předškolního vzdělávání. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ

 
Počet účastníků
10