Jak na … předmatematickou a matematickou gramotnost

Kurz je zaměřen na seznámení s podstatou rozvoje předmatematické a matematické gramotnosti dětí a žáků v mateřské a primární škole. Účastníci kurzu si prakticky osvojí metody propojení matematického a reálného světa, seznámí se se způsoby čerpání zadání z reálného světa, ujasní si, jak a proč zvyšovat předmatematickou a matematickou gramotnost a rozšíří si své námětové portfolio o konkrétní aktivity, které jsou vhodné pro rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

 
Počet účastníků
10