Jak na … předčtenářskou a čtenářskou gramotnost

Kurz je zaměřen na problematiku rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů v mateřské škole a na počátku primárního vzdělávání. Účastníci budou v úvodu seznámeni s teoretickými východisky problematiky a následně si budou moci samostatně vyzkoušet řadu námětů, určených pro praktickou činnost ve školním prostředí. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu. Termín realizace
13. 3. 2024 Jak na … předčtenářskou a čtenářskou gramotnost


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

 
Počet účastníků
10