Jak na … práci s chybou

Kurz je zaměřen na poskytnutí nového náhledu na chybu, která tvoří nedílnou součást výchovně-vzdělávacího procesu a každému jedinci slouží jako zdroj pro další učení. V rámci kurzu se účastníci seznámí s typologií chyb, možnostmi a potenciálem chyby pro využití ve vlastní práci. Na základě účasti na kurzu pak budou ve své vlastní praxi schopni využít nabyté dovednosti ke zkvalitnění práce s dětmi/žáky a studenty. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu. Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10