Jak na … první pomoc ve škole

Kurz je zaměřen na seznámení se zásadami první pomoci v  situacích, s nimiž se může pedagogický pracovník setkat v rámci výkonu svého povolání. Na praktických modelových situacích si účastníci vyzkouší řešení jak běžných banálních úrazů, tak také řešení závažných stavů jako jsou vážná poranění, krvácení, bezvědomí apod. Zároveň bude pozornost věnována také oblasti osvěty dané problematiky ve škole. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10