Jak na … psychohygienu učitele

Kurz je zaměřen na teoretické a hlavně praktické seznámení s novými možnostmi v oblasti psychohygieny učitele. Na základě rozboru konkrétních situací z praxe si účastníci prohloubí své schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, čímž eliminují faktory vedoucí k pocitu vyhoření. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10