Jak na … psychologii pro učitele

Kurz je zaměřen na seznámení pedagogických pracovníků se základními psychologickými přístupy ve výchově a vzdělávání dětí, žáků i studentů. Po úvodním teoretickém exkurzu do pedagogické psychologie budou účastníci diskutovat a prakticky řešit modelové situace, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí. Tato řešení budou analyzovat jak z pohledu psychologického, tak také pedagogického a budou hledat optimální způsoby řešení vzhledem ke svým diagnostickým kompetencím. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10