Jak na … revizi ŠVP

Kurz je zaměřen na tvorbu a úpravy vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oblastí v rámci inovací ŠVP, inspirovaných jak změnami v kurikulu, tak zkušenostmi škol s distanční výukou i výsledky vyhodnocování dosavadního ŠVP. V průběhu kurzu bude diskutováno o jednotlivých krocích v rámci revize a inovace ŠVP a na praktických ukázkách prezentovány silné a slabé stránky vybraných ŠVP. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10