Jak na … rituály spokojené třídy

Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi, jak vytvořit ve třídě atmosféru, ve které se budou dobře cítit jak děti, tak pedagogičtí pracovníci. V rámci kurzu bude prezentována nejen teoretická opora k tématu, ale hlavně budou nabídnuty náměty na aktivity, které je možné zařadit do výchovně-vzdělávacího procesu v rámci běžných dnů, ale také aktivity, které lze zařadit jen při výjimečných situacích, jako je první den ve škole nebo konkrétní příležitost. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
28. 3. 2024 Jak na … rituály spokojené třídy v mateřské škole
12. 4. 2024 Jak na … rituály spokojené třídy v mateřské škole

18. 4. 2024 Jak na … rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ)
4. 4. 2024 Jak na … rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ)


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ

 
Počet účastníků
10