Jak na … spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s oblastí kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Poukázáno bude také na možnosti a postup při získávání asistentů pedagoga pro třídy, v nichž jsou vzdělávány a vychovávány děti, žáci a studenti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10