Jak na … uvádějícího učitele

Kurz je zaměřen na problematiku pozice uvádějícího učitele, která je v praxi velmi často diskutována a v pedagogických sborech aktuálně řešena, avšak v českém právním řádu není nijak ukotvena. V rámci kurzu se účastníci seznámí s očekávanými požadavky, kompetenčním rámcem i vlastními očekáváními těchto pedagogů. V praktických činnostech bude účastníkům nabídnuta možnost si vyzkoušet jednotlivé kroky v pozici uvádějícího učitele a konzultovat své vlastní pojetí této pozice. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10