Jak na … vedení lidí

Kurz je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí řídících vedoucích pracovníků v oblasti školství. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s jednotlivými komponentami (vedení školy, řízení vzdělávání žáků, řízení lidských zdrojů, řízení informačních zdrojů apod.), důležitými pro správné fungování kvalitní školy. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
vedoucí pedagogičtí pracovníci

 
Počet účastníků
10