Jak na … výukové cíle

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti stanovování výukových cílů. V rámci kurzu si účastníci upevní své dosavadní teoretické znalosti a následně si na praktických příkladech společně s lektorem ukáží nejčastější chyby, které se v souvislosti se stanovováním cílů u pedagogů objevují. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu. Termín realizace
26. 4. 2024 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ
10. 5. 2024 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10