Jak na … využití moderních technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu

Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi využití moderních technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu, a to s ohledem na vzdělávanou věkovou skupinu (děti, žáci, studenti). V rámci kurzu budou představeny základní technologie, které v sobě ukrývají vzdělávací potenciál, který doposud není plně pedagogy využit. Účastníci budou seznámeni se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10