Jak na … zajímavou výuku cizího jazyka

Kurz je zaměřen na seznámení s netradičním způsobem výuky cizího jazyka prostřednictvím projektů, her, aktivit, písniček i básniček, které budou moci účastníci okamžitě využít ve své praxi. Ryze praktický kurz ocení zejména pedagogové, kteří hledají nové, neotřelé náměty pro svou výuku. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
20. 5. 2024
 Jak na … zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina)


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ

 
Počet účastníků
10