Jak na … začínajícího učitele

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří stojí na začátku své profesní dráhy a teprve se začínají orientovat ve školním prostředí. V kurzu se účastníci seznámí s reálnými příklady ze školské praxe, prostřednictvím nichž je zkušený lektor uvede do „role učitele“, upozorní je na situace, na které si dát pozor, čemu se vyhnout, co naopak vyhledávat, jak si počínat z hlediska organizačního, tak i z hlediska realizace výchovně-vzdělávacího procesu. Účastníci si procvičí techniky sebereflexe a sebehodnocení profesních situací a získají inspiraci, jak navázat na relativně teoretické vědomosti nabyté studiem vysoké školy a jak je transformovat do praxe a zužitkovat maximum z pregraduální přípravy. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
2. 7. 2024 Jak na ... začínajícího učitele na SŠ


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci SŠ

 
Počet účastníků
10