Jak na … práci s dětmi/žáky/studenty s přiznanými podpůrnými opatřeními

Kurz je zaměřen na specifika práce se žáky, kteří mají, v rámci běžných školních tříd, přiznána podpůrná opatření. Účastníci kurzu se seznámí nejen s teoretickým (legislativním) ukotvením tématu, ale především v rámci příkladů dobré praxe získají potřebné kompetence pro zkvalitnění vlastní pedagogické práce. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10