Jak na … práci s dítětem/žákem/studentem s odlišným mateřským jazykem

Kurz je zaměřen na posílení kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Účastníci kurzu si osvojí metody a postupy, jak provést takové dítě/žáka/studenta výchovně-vzdělávacím procesem, jak spolupracovat s rodinnými příslušníky – cizinci a jak překonávat jazykové bariéry.  Během kurzu účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s dětmi z odlišného jazykového prostředí. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10