Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nejsou v roce 2021 realizovány.

8. únor 2021 – 30. duben 2021

Vážení zájemci,

v akademickém roce 2020/2021 nerealizujeme přípravné kurzy na přijímací zkoušky, a to z důvodu konání přijímacího řízení online formou. 

Modul: Kalendář akcí