DŮLEŽITÉ - Prodloužení termínu pro splnění studijních povinností

19. březen 2021 – 30. duben 2021

Vážení účastníci,

v souvislosti s úpravou termínů plnění studijních povinností pro absolventské ročníky v rámci studia na PdF UP a souvisejícími komplikacemi s pandemickou situací dochází k prodloužení plnění studijních povinností (dílčí zkoušky, kolokvia a také odevzdání závěrečné práce), a to do 30. 4. 2021.

Všem, kteří v tomto termínu budou mít splněné studijní povinnosti a doručí přihlášku k závěrečné zkoušce, bude zaslána pozvánka ke konání závěrečné zkoušky.

Pokud splnění studijních povinností nestihnete do 30. 4. 2021, je pak další termín (pro podzimní ZZk) do 2. 7.

Všichni, kteří zaslali přihlášku, obdrží Smlouvu o účasti v programu CŽV do konce května 2021. 

Modul: Kalendář akcí