Projekt KIVA.ORG

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP se prostřednictvím finančního daru rozhodlo podpořit projekt Kiva v souvislosti se zapojením do projektu REALM, jehož jedním z cílů je vytvoření platformy boje proti chudobě. Kiva Microfunds (známa pod doménou Kiva.org) je nezisková organizace, která umožňuje poskytovat finanční půjčky přes internet lidem v rozvíjejících se zemích. Organizace distribuuje finanční prostředky skrze síť svých partnerských institucí, které nazývá field partners. Kiva usiluje o maximální možnou průhlednost a nechává na donátorech samotných, koho a jakou částkou podpoří.

Profilová stránka CCV Pdf UP na webu Kiva.org