Projekt KLÚŠ

"Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)"

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145


Cíl projektu
: Cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Období
: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021

Závěrečná konference projektu: 

Pedagogická fakulta UP uspořádala 24. 3. 2021 online konferenci k výstupům tříletého projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ), reg. č. CZ.02.3.68/0.0. /0.0/16_032/0008145. Tento projekt byl podpořen z fondů Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na online konferenci, na níž se přihlásilo bezmála 150 zájemců nejen z řad vedoucích pedagogických pracovníků, zazněla témata zaměřená na roli ředitele, kvalitu a úroveň pedagogického procesu, motivaci týmů a leadership, na posilování odolnosti vedoucího pedagogického pracovníka či velmi aktuální problematiku formativního hodnocení.


Článek věnovaný závěrečné konferenci projektu ZDE.