Centrum výzkumu zdravého životního stylu
Katedra antropologie a zdravovědy
Centrum celoživotního vzdělávání
Katedra primární a preprimární pedagogiky

si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat
na 9. ročník interaktivní vzdělávací konference a workshopu

Vánoce a zdraví


V případě dotazů prosím kontaktujte PhDr. Janu Vítkovou - jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146

PŘIHLÁŠKA ZDE.

PROGRAM ZDE.