Naše pracoviště se počínaje letošním rokem zapojilo do předvánoční akce Krabice od bot. Cílem tohoto projektu je potěšit děti z chudších rodin v České republice. Doufáme, že tímto krokem i my vykouzlíme v čase vánočním úsměv na tvářích dětí.
        
J
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT DO KRABICE OD BOT 2018?

od 26. 11. do 9. 12. 2018

1. Obstarejte si prázdnou krabici od bot

Rozhodněte se, zda bude určena pro chlapce nebo dívku, a v jakém věku. Sbírá se pro děti 0-17. Stáří a pohlaví potom napište na štítek (samolepku).

2. Naplňte postupně krabici věcmi, které by i vám udělaly radost.

Pastelkami, sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co vás napadne... Na vrch můžete přidat fotografii a třeba i vánoční pozdrav. Nezapomeňte, že věci by neměly být opotřebované, špinavé nebo příliš staré.

3. Až bude krabice plná, hezky ji zabalte, navrch nalepte štítek a doneste ji na sběrné místo.

Podrobné informace najdete zde: https://www.krabiceodbot.cz/


Dárečky doputovaly do Dětského domova Prostějov. Tímto děkujeme panu řediteli za zaslané fotografie.