Kurzy

Vážení zájemci,

před přihlašováním přes portál CŽV prosím důkladně zvažte formu úhrady kurzu (soukromá osoba x plátce – škola). Zvolená úhrada je závazná a následné změny způsobují v systému komplikace. Děkujeme za pochopení.  


Pedagogika

***

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti pedagogiky

Termín

Délka

Cena


1.

Pedagogická propedeutika

VZDĚLÁVACÍ PLÁN KURZU

22. 3. – 26. 4. 2019 24 hod.3 000,-PŘIHLÁŠKA


Speciální pedagogika

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti speciální pedagogiky

Termín

Délka

Cena

1.

Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi


6 hod.

740,-

2.Agresivita ve třídě či jiném kolektivu7 hod.970,-
3.

CYKLUS KURZŮ:

Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami

 

2 x 6 hod.1.230,-
1. kurz - Muzikoterapie6 hod.770,-
2. kurz - Dramaterapie6 hod.770,-
4.Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky5 měsíců5.950,-
5.Cyklus specificky zaměřených kurzů speciální pedagogiky:2 roky11.420,-
samostatný I. modul - Základy speciální pedagogiky8 měsíců5.200,-
samostatný II. modul - Poradenství pro jedince s SVP8 měsíců3.340,-
samostatný III. modul - Specifika komunikace s jedinci s SVP8 měsíců4.190,-
6.

Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce

UPOZORNĚNÍ: NEJEDNÁ SE O KVALIFIKAČNÍ STUDIUM !!

Výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky

1 rok14.400,-
*** od 8 účastníků IHNED


Rizikové chování na internetu

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti rizikového chování na internetu

TermínDélka

Cena

2.Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů a typů škol

4 hod.

634,-
*** od 10 účastníků IHNED


Tvůrčí činnosti

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti tvůrčích činností

Termín

Délka

Cena

1.

CYKLUS KURZŮ:

UMĚNÍ RELAXACE A ZVLÁDNUTÍ STRESU

20 hod.2.460,-
1. kurz - Individuální mapování stresorů a salutorů5 hod.680,-
2. kurz - Seznamovací techniky, styly řešení s zvládnutí konfliktů5 hod.680,-
3. kurz - Vybrané metody psychohygieny5 hod.680,-
4. kurz - Vybrané aplikované techniky5 hod.680,-
2.Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity6 hod.670,-
3.

CYKLUS KURZŮ:

TVURČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele 2. st ZŠ,SŠ

a ZUŠ

18 hod.1.690,-
1. kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání žáků6 hod.650,-
2. kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost6 hod.590,-
3. kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány6 hod.590,-
4.

CYKLUS KURZŮ:

TVŮRČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ

a vychovatele

18 hod.1.690,-

1. kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání

dětí předškolního a mladšího školního věku

6 hod.650,-
2. kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost6 hod.590,-
3. kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány6 hod.590,-
6.NEPRAVÝ SMALT4 hod.530,-
10.

CYKLUS KURZŮ:

ZA BRANOU MUZEA - muzejně pedagogické aktivity v expozicích Muzea umění Olomouc

8 hod.1.130,-
1. workshop - Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc2 hod.370,-
2. workshop - Mistr Tizian, Apollo a Marsyas2 hod.370,-
3. workshop - Obrazy s tematikou antické mytologie2 hod.370,-
4. workshop - Proměny - workshop představí vybraná díla z expozice Od Tiziána k Warholovi2 hod.370,-
12.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Teoretické disciplíny

28 hod.2.280,-
1. kurz - Umění 20. století s důrazem na současnost s vytipováním problematických a zajímavých okruhů, aktuální otázky vizuální kultury7 hod.650,-
2. kurz - Dějiny fotografie - fotografická avantgarda, současná fotografie7 hod.590,-
3. kurz - Architektura 20. a 21. století7 hod.590,-
4. kurz - Management vzdělávacích projektů7 hod.590,-
13.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Nová média

28 hod.2.280,-
1. kurz - Grafický design7 hod.650,-
2. kurz - 3D aplikace v sochařství7 hod.590,-
3. kurz - Digitální fotografie - teorie a praxe7 hod.590,-
4. kurz - Intermediální tvorba, videoart, netart7 hod.590,-
14.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Inovace v oblasti klasických disciplín

32 hod.2.280,-
1. kurz - Keramika8 hod.650,-
2. kurz - Textilní a objektová tvorba8 hod.590,-
3. kurz - Šperk jako objekt - šperk jako umění8 hod.590,-
4. kurz - Aktuální tendence v malbě a současná kresba8 hod.590,-
15.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Didaktika výtvarné výchovy - aktuální trendy

36 hod.2.870,-
1. kurz - Expresivní interpretace uměleckého díla7 hod.650,-
2. kurz - Artefiletická dílna7 hod.590,-
3. kurz - Galerijní a muzejní pedagogika7 hod.590,-
4. kurz - Multimediální umělecko-pedagogické projekty7 hod.590,-
5. kurz - Současné psychologické trendy ve výtvarné výchově8 hod.590,-
16.Slyšet jnak - výroba netradičních hudebních nástrojů4 hod.ZDARMA
17.Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova6 hod.ZDARMA
*** od 8 účastníků IHNED


Šikana, týrání a konflikty

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti šikany, týrání a konfliktů

Termín

Délka

Cena

1.

Agrese a šikana


4 + 1 hod.

590,-

*** od 8 účastníků IHNED


Cizí jazyky

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti cizích jazyků

Termín

Délka

Cena


1.

Německý jazyk - intenzivní kurz němčiny

12 hod.

1.300,-


2.

Německý jazyk - didaktický seminář

8 hod.

560,-


3.

Intenzivní víkendový kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP /nefilologických st. oborů 1/

účastníci si donesou učebnici (aspoň do dvojice)


16 hod.1.580,-
4.

Anglický jazyk pro praxi (znalost na úrovni B1 dle SERRJ (mírně pokročilý).

LETÁK

19,5 hod.2.100,-
5.

Intenzivní víkendový kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP

/nefilologických st. oborů 2/

16 hod.1.580,-
6.Jak se lidé učí (cizí) jazyky3 hod.490,-
7.Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na ZŠ a SŠ15 hod.2.410,-
8.Metodika práce s IWB3 hod.490,-
9.Nebojme se testování3 hod.490,-
10.Písně a hudba ve výuce angličtiny3 hod.490,-
11.Poslech pro učitele angličtiny3 hod.490,-
12.Testujme komunikativně3 hod.490,-
13.Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny3 hod.490,-
14.Žáci se SVP ve výuce angličtiny3 hod.490,-
15.Angličtina s interkulturní dimenzí3 hod.490,-
16.Angloamerické svátky3 hod.490,-
17.CLIL pro učitele AJ na 1. a na 2. stupni ZŠ3 hod.490,-
18.Gramatika pro učitele angličtiny3 hod.490,-
19.Internet jako zdroj jazykové výuky3 hod.490,-
20.

Český jazyk pro zahraniční studenty (dvousemestrální)

Czech language for foreign students (two semesters)

课程名称:外国学生捷克语课程 (两个学期)

2 semestry

8.520,-


21.

Český jazyk pro zahraniční studenty (semestrální)

Czech language for foreign students (semesteral)

课程名称:外国学生捷克语课程(一个学期)

1 semestr

3.080,-


22.Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ

36 hod.3.250,-
*** od 8 účastníků IHNED


Komunikace

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti komunikace

Termín

Délka

Cena1.

CYKLUS KURZŮ:

RÉTORIKA

30 hod.3.940,-

1. kurz - Přehled dějin světové rétoriky. Od antiky k dnešku4 x 180 min.1.810,- 

2. kurz - Rétorika v Čechách2 x 180 min.910,-

3. kurz - Příprava veřejného vystoupení4 x 180 min.1.810,-

2.

CYKLUS KURZŮ:

PÍSEMNÝ PROJEV

36 hod.5.610,-

1. kurz - Základy českého pravopisu

4 x 180 min.

1.810,-

2. kurz - Projevy mluvené a psané

3 x 180 min.

1.420,-

3. kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup informační ....)

2 x 180 min.

1.420,-

4. kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup popisný ...)

3 x 180 min.

1.810,-

3.

CYKLUS KURZŮ:

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

27 hod.3.600,-

1. kurz - Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní zásobě se zaměřením...2 x 180 min.

910,-2. kurz - Komunikace. Osobnost mluvčího a posluchače...

4 x 180 min.

1.810,-3. kurz - Kultura mluveného projevu a rozvoj řečových dovedností...3 x 180 min.1.420,-

4.

CYKLUS KURZŮ:

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI

16 hod.930,-

1. kurz - Základní pojmy asertivní komunikace8 hod.490,-

2. kurz - Asertivní komunikační techniky8 hod.490,-

5.Zkouška z českého jazyka včetně přípravy20 hod.2.980,-

6.Český jazyk - odborný didaktický seminář1 rok4.990,-

7.Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele1 rok20.170,-

8.Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty  1 rok9.940,-

9.Manažerské schopnosti a týmová komunikace
8 hod.1.340,-
10.Sociální interakce ve skupině
8 hod.1.340,-

*** od 8 účastníků IHNED


Ostatní

Kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastíTermínDélkaCena
1.Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole
6 hod.680,-
2.

Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví

 

PREZENTACE

PRACOVNÍ LISTY

STUDIJNÍ TEXT4 + 4 hod.790,-
3.Grafomotorický kurz
5 - 6 hod.730,-
4.Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě4 - 5 hod.640,- 
5.

Metodický seminář k problematice výživy

 

PREZENTACE

STUDIJNÍ TEXT

PRACOVNÍ LIST - METODICKÝ SEMINÁŘ 2014

PRACOVNÍ LIST - VÝŽIVA A JÁ

PRACOVNÍ LIST - GLYKEMICKÝ INDEX

PRACOVNÍ LIST - PÍT ČI NEPÍT

PRACOVNÍ LIST - ENERGIE Z POTRAVY - ENERGIE PRO NÁS

PRACOVNÍ LIST - ENERGIE Z POTRAVY (ŘEŠENÍ)

PRACOVNÍ LIST - CHOLESTEROL

PRACOVNÍ LIST - CHOLESTEROL (ŘEŠENÍ)

PRACOVNÍ LIST - PEXESO

 

4 + 4 hod.830,-
6.Kompetence žáků a učitelů5 - 6 hod.640,-
7.Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků
7 + 7 hod.1.400,-
8.

CYKLUS KURZŮ:

PRÁCE SE SKUPINOU

15 hod.

1.850,-
1. kurz - Seznamovací techniky, praktický úvod do práce se skupinou5 hod.680,-
2. kurz - Průřez technikami využívanými při skupinové práci s klienty5 hod.680,-
3. kurz - Vybrané aplikované techniky5 hod.680,-
9.

CYKLUS KURZŮ:

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO UČITELE ZŠ

24 hod.2.190,- 
1. kurz - Hospodaření domácnosti4 hod.410,-
2. kurz - Ceny4 hod.410,-
3. kurz - Peníze, placení4 hod.410,-
4. kurz - Finanční trh4 hod.410,-
5. kurz - Finanční produkty4 hod.410,-
6. kurz - Finanční plánování4 hod.410,-
10.

CYKLUS KURZŮ:

MODERNÍ ČESKO-SLOV. A ČESKÉ DĚJINY 1918-1992

20 hod.2.170,- 
1. kurz - Vznik Československa
8 hod.930,-
2. kurz - Období nacistické okupace
6 hod.930,-
3. kurz - Pražské jaro
6 hod.930,-
11.

CYKLUS KURZŮ:

DĚJINY STÁTNÍ SPRAVY A SAMOSPRÁVY od r. 1848

12 hod.1.330,-
1. kurz - Státní správa6 hod.710,-
2. kurz - Státní správa a samospráva I. ČSR.6 hod.710,-
12.Etická výchova
20 hod.1.380,-
13.

Přípravný kurz k rigorózní práci

informace o rigorózním řízení Vám poskytne:

Mgr. Emilie Petříková, ved. ref. vědy a výzkumu

+420 585 635 012, emilie.petrikova@upol.cz


1 hod.550,-PŘIHLÁŠKA
14.

CYKLUS KURZŮ:

Čtyři pohledy na dějiny a dějiny umění - pro učitele výtvarné výchovy a dějepisu 2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ

4 x 4 hod.

16 hodin

1.990,-
15.Kurz Au-pair50 hod.4.960,-
16.Kurz: Výchova k podnikavosti40 hod.3.360,-
17.Kurz: Metodika sexuální výchovy na 1. st. ZŠ4 hod.650,-
18.Přípravný kurz na přijímací zkoušky - český jazyk a literatura5. 4. 20195x45 min.1.499,-PŘIHLÁŠKA
19.Přípravný kurz na přijímací zkoušky - psychologie a společenské vědy6. 4 . 20194 hod.700,-PŘIHLÁŠKA
20.Přípravný kurz na přijímací zkoušky - anglický jazyk17. 5. 20195x45 min.1.499,-PŘIHLÁŠKA
21.
Didaktika techniky a informatiky - Aktuální otázky v kontextu technologických a společenských změn (Jak učit techniku na základních školách
zajímavě a jinak?)
LETÁK


4 hod.430,-PŘIHLÁŠKA


Kurzy pro akademické pracovníky

***

Kurzy k prohlubování znalostí pro akademické pracovníky

Termín

Délka

Cena

1.Kurz: Akademická angličtina52 hod.5.710,-
2.Kurz: Německý jazyk pro akademické pracovníky (mírně pokročilí)26 hod.5.250,-
*** od 8 účastníků IHNED


Kurzy pro veřejnost

Kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí

Termín

Délka

Cena


1.


Vánoce a zdraví

 PROGRAM


ZDARMA
2.Den zdraví17. 4. 2019ZDARMA
3.Letní škola techniky
5 x 8 hod.4.500,-


Kurzy pro úředníky

Vzdělávací programy k prohlubování znalostí

Termín

Délka

Cena

1.

CYKLUS KURZŮ

Kurz: Komunikační výchova

19 hod.

3.970,-

2.

CYKLUS KURZŮ

Kurz: Písemný projev

19 hod.3.970,-