S hudbou? S hudbou!

Číslo akce
Cena 800 Kč
Charakteristika Mňau, mňau, uvavá aneb Další písničky o zvířátkách a nástrojích Hravé písničky P. Jistela s tematikou hrajících zvířátek. Práce s textem, rytmem, melodií, poslechem, Orff instrumentářem, Boomwhackers a netradičními výukovými pomůckami, hra podle jednoduché partitury. S písničkou do Kolína i do světa Písně s tematikou cestování pro menší děti a metodická ukázka jejich nácviku. Využití interdisciplinárních přesahů pro práci s písní, rytmická ostinata, poslechová cvičení, Orff instrumentář, Boomwhackers. Bitte, einsteigen Motiv vlaku a cestování při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti. Využití netradičních výukových pomůcek a prvků dramatické výchovy, velký důraz na cítění rytmu a skupinovou kooperaci, poslechová cvičení. S sebou si přineste: pohodlné oblečení a přezůvky.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
Lektor Rafaela Drgáčová
Termín 05. 04. 2019 , 8:00–13:00
Místo konání Olomouc, Umělecké centrum UP-Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (585 635 146, jana.vitkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy