Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akce OL/180
Cena 2 300 Kč
Charakteristika 16hodinový seminář (2x8 hodin) Seminář seznámí učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení. Formou modelových lekcí předvede učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií. Přivede učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. Účastníci hledají další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách těmito metodami pracovat. Analyzují a reflektují jednotlivé metody a postupy, pojmenovávají jejich pozitiva i rizika v kontextu podpory žákovských čtenářských dovedností. Analyzují čtenářské dovednosti obsažené v metodách RWCT. Možno hradit ze šablon I pro ZŠ II/2.1a pro SŠ III/2.2a ze šablon II pro ZŠ 2.II/6a
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Lektor PaedDr. Libor Kyncl
Termín 16. 05. 2019 - 17. 05. 2019 , vždy 8:30–16:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka

POZOR - je nutné se zúčastnit všech termínů níže!

16.–17. 5. 2019


Zpět

Modul: Kurzy