Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe - 2. část přesun (viz poznámka)

Číslo akce OL/235
Cena 1 300 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář (2x4 hodiny) Kurz má přispět k rozvoji kompetencí učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti. Cílem je na příkladech dobré praxe ukázat metody práce s žáky v oblasti čtenářských dílen. Učitel v kurzu získá informace a praktické návody jak vést žáky k: plnému porozumění textům, k rozvíjení čtenářských strategií a k jejich efektivnímu využívání, práci s texty tak, aby na jejich základě předkládali vlastní závěry, uměli postihnout hlavní myšlenku textu, téma a motivy literární ukázky, sdílení prožitků, odlišování faktů od názorů a hodnocení, rozpoznání manipulativního textu, ke kultivovanému žákovskému projevu. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6a pro SŠ 2.III/7a
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Renata Havelková
Termíny 10. 03. 2020 (10. 3. a 24. 3. 2020 vždy 10:00 – 13:30.)
24. 03. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Předpokládaný nový termín realizace 2. části semináře: 21. 4. 2020


Zpět

Modul: Kurzy