Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - ZRUŠENO!

Číslo akce OL/237
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je: - seznámit účastníky s legislativním rámcem IVP jako podpůrného opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - předat účastníkům doporučení pro praktickou tvorbu IVP ve vazbě na Doporučení školského poradenského zařízení a pro jednotlivé typy obtíží žáků - vytvořit účastníkům zpracování modelového IVP dle anonymního Doporučení ŠPZ dle jednotlivých typů obtíží, v návaznosti získat zpětnou vazbu a reflektovat tuto zkušenost s konkrétními případy žáků z jejich školské praxe S sebou si přineste: konkrétní IVP Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e pro SŠ 2.III/7e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 12. 03. 2020 (, 8:30 - 16:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy