Problémový rodič = rodič s problémem?

Číslo akce OL/272
Cena 800 Kč
Charakteristika Cílem semináře je nastínit pedagogům rozdíl mezi problémovým rodičem a rodičem, který má problém. Také je nechat nahlédnout na svůj vlastní způsob komunikace s rodiči, uvědomit si svá očekávání a postoje vůči rodičům. Osvojit si některé postupy pro navázání vztahu s nespolupracujícími rodiči a zároveň i pochopení motivů jejich chování. Ukážeme si možnosti práce s nemotivovanými rodiči a způsoby, jak se bránit agresivně se chovajícím rodičům.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Minářová - vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci, jednooborovou psychologii. Od roku 2012 působí jako školní psycholožka na základních školách. Od roku 2014 se věnuje lektorské a poradenské činnosti. V roce 2015 pracovala jako oblastní metodička projektu VYNSPI II – projektu zaměřeného na implementaci a evaluaci minimálně preventivních programů do školských zařízení.
Termín 07. 06. 2021 (7. 6. 2021 13,30-18,00 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy