Effective Communication in English – basic conversational topics Brush Up Your English - OBSAZENO - přesun (viz poznámka)

Číslo akce OL/201
Cena 1800 Kč
Charakteristika 16 hodinový kurz (4x4 hodiny) Cílem semináře AJ je oprášit aktivní jazykové dovednosti, procvičit a rozvíjet řečové schopnosti a rozšířit slovní zásobu. V rámci čtyř odpoledních setkání budete interaktivně zapojeni do rozličných jazykových aktivit. V centru naší práce bude stát jazyk jako komunikační prostředek a nástroj k výměně názorů a informací. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6c a pro SŠ 2.III/7c
Cílová skupina Pedagogové všech typů a stupňů škol, minimální vstupní úroveň jazykových znalostí účastníků A2
Lektor Mgr. Stanislav Sládeček
Termíny 23. 01. 2020 (vždy 14,00-17,30 )
20. 02. 2020 (vždy 14,00-17,30 )
05. 03. 2020 (vždy 14,00-17,30 )
19. 03. 2020 (vždy 14,00-17,30 )
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Předpokládaný termín realizace 4. části semináře: 30. 4. 2020


Zpět

Modul: Kurzy