Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Číslo akce PV/34
Cena 1200 Kč
Charakteristika Účastník se seznámí s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni AP, naučí se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí a osvojí si principy verbální a neverbální komunikace aschopnost asertivního jednání. 8 hodin Možno hradit ze šablon pro MŠ, ZŠ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 21. 05. 2020 (, 9:00 - 14:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková, nadezda.kocourkova01@upol.cz , 731 680 370
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy