Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení

Číslo akce PV/41
Cena 1300 Kč
Charakteristika Seminář nabídne pedagogickým pracovníkům soubor her a krátkých cvičení pro posílení koncentrace dětí, která vede k efektivnímu učení i k emočnímu zklidnění. Součástí je i učení, jak na základě osvojených principů tvořit kreativně další hry a cvičení pro svoji výuku adekvátně každodenním situacím. 8 hodin Možno hradit ze šablon pro ZŠ, SVČ, DD, ZUŠ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 2.stupeň ZŠ, SVČ, DD, ZUŠ
Lektor Ing. Hana Havlová
Termín Bude upřesněn (, 9:00 - 16:30)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková, nadezda.kocourkova01@upol.cz , 731 680 370
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy