Příprava školy na inspekci

Číslo akce OL/253
Cena 900,-Kč
Charakteristika Seminář se zaměří na priority České školní inspekce v oblasti společného vzdělávání a dopady novely inkluzivní vyhlášky na praxi mateřských škol. Koncept semináře vychází ze specifik prostředí mateřských škol. Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky, bez kvalifikace v oblasti speciálně - pedagogických disciplín. Lektorka přednese vše důležité, co k novele tzv. inkluzivní vyhlášky potřebujete vědět. Hlavní témata semináře: I. část Priority České školní inspekce v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, ve školním roce 2019/2020 Nejčastější nedostatky, vycházející z inspekční činnosti v mateřských školách II. část Dopady novely inkluzivní vyhlášky na pozici asistenta pedagoga Nejzásadnější změny novely III. část Dokumentace v MŠ a realizace podpůrných opatření. Učitelka mateřské školy a dítě se SVP Specifika procesu diagnostiky ŠPZ Účastníci semináře obdrží řadu praktických předloh a formulářů, které mohou okamžitě využít ve své praxi.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ (učitelky, ředitelky, asistenti pedagoga)
Lektor Bc. Lenka Polášková
Termín 27. 02. 2020 (,8,30-13,30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy