Třídnická hodina – práce na hodinu? - ZRUŠENO

Číslo akce OL/238
Cena 800 Kč
Charakteristika Dlouhodobé a efektivní vedení třídnických hodin má nezastupitelné místo v práci třídního učitele s kolektivem. Je důležitou a základní složkou v primární prevenci rizikového chování a může sloužit jako vhodný a bezpečný prostor pro řešení vzniklých situací ve třídě. Cílem tohoto semináře je přiblížit pedagogům význam a smysl třídnických hodin. Nastínit jejich pozitivní přínos pro vyvíjení se kolektivu a inspirovat pedagogy konkrétními aktivitami a hrami, které mohou využít při práci se žáky. Důležitou součástí je práce s pravidly – jejich nastavování a následná práce s nimi ve skupině.
Cílová skupina Pedagogové ZŠ, ideálně třídní učitelé
Lektor Mgr. Lenka Minářová
Termín 11. 03. 2020 (, 13:30 - 18:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

KURZ JE ZRUŠEN!


Zpět

Modul: Kurzy