Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování - ZRUŠENO!

Číslo akce OL/239
Cena 1300 Kč
Charakteristika Action songs, jak jsou písničky uváděné v kurzu nazývány v anglicky mluvících zemích, pomáhají dětem prostřednictvím jednoduchých melodií navazovat kontakt s okolním světem a učí je základním dovednostem, které budou potřebovat po celý život. Cílem kurzu je zpřístupnit tento druh písní pedagogům a naučit je s nimi pracovat. Proto jsou lidové, zlidovělé a umělé písničky s notovým zápisem a akordy doplněny ještě náměty pro jejich využití při hře, dramatizaci a dalších tvořivých činnostech. Pedagogové poznají, jak písničky prohlubují řečové dovednosti, pomáhají při seznamování s okolním světem, zlepšují komunikaci a vzájemné vztahy ve skupině, takže je budou moci zařazovat do běžné každodenní práce. Účastníci praktické dílny se seznámí s netradičním využitím písní, které umožňuje učiteli zařadit písničky do kteréhokoliv předmětu na 1. stupni ZŠ. Dílna obsahuje hlavně písničky z publikací „Zpíváme si“ a „Veselé písničky“, které lektor vydal vlastním nákladem nebo byly publikovány vydavatelstvím Portál a Kafomet. Nabízené písně jsou vhodným doplňkem každého ŠVP. Pedagogové si na praktických ukázkách ujasní význam pojmů z klíčových kompetencí a průřezových témat. Účastníci se vedle zmíněných písniček seznámí s různými druhy lidových a perkusních nástrojů a naučí se na ně hrát. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6j pro ŠD 2.V/4j
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ, ŠD a speciálních škol
Lektor Mgr. Zdeněk Petržela
Termín 16. 03. 2020 (9:00 - 16:30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy