Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

Číslo akce OL/241
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem je ukázat účastníkům výhody plynoucí z vysoké míry kurikulární autonomie a možností ředitelů škol v této oblasti. Vzhledem k vývoji funkce ředitele bude hlavní důraz kladen právě na pedagogické vedení, jeho správné uchopení a provázání práce ředitele s učením všech žáků školy. Účastníci semináře budou spojovat teoretické poznatky se svými zkušenostmi, budou využívat autentické poznatky k diskuzím a zvýšení svých kompetencí v této základní oblasti práce ředitelky či ředitele školy. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6d pro SŠ 2.III/7d
Cílová skupina Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Lektor PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Termín 03. 06. 2020 (9:00 - 16:30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy