Rozvoj technické tvořivosti v MŠ - Přesun (viz poznámka)

Číslo akce OL/242
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem semináře/dílny je rozvinout osobnostně-profesní stránku učitele mateřské školy prostřednictvím seznámení se se vzdělávacími strategiemi uplatňovanými při realizaci polytechnického vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Seminář je zaměřen na získávání znalostí z oblasti rozvoje technické tvořivosti a zručnosti dětí předškolního věku prostřednictvím technicky orientovaných manipulativních činností. Součástí dílny je praktické ověřování znalostí prostřednictvím přímé kreativní činnosti účastníků. Absolventi semináře se seznámí s teoretickými východisky problematiky rozvoje technické tvořivosti u dětí předškolního věku. Získají přehled o možnostech rozvoje dětí v kontextu polytechnického vzdělávání. Na základě příkladů dobré praxe se seznámí s možnostmi rozvoje technické tvořivosti dětí s využitím různých druhů materiálů. Součástí semináře je vlastní praktická činnost účastníků. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6g
Cílová skupina Pedagogové MŠ
Lektor Tým lektorů
Termín 03. 04. 2020 (9:00 - 16:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, učebna VV - suterén
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Nový termín realizace: 29. 5. 2020


Zpět

Modul: Kurzy