Jak na projekty a projektové vyučování? - přesun (viz poznámka)

Číslo akce OL/244
Cena 1300 Kč
Charakteristika Prostřednictvím metod a forem aktivního učení účastníky semináře toto téma provede pojmy: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku PROČ vůbec s projekty začínat a JAK takový projekt připravit a realizovat, co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt. Co dělá projekt projektem - tedy co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Nebudou chybět příklady různých typů projektů. Téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6i pro SŠ 2.III/7h
Cílová skupina Pedagogové ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Jiří Hruška
Termín 08. 04. 2020 (9:00 - 16:30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Nový termín realizace: 26. 5. 2020


Zpět

Modul: Kurzy