Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD - Přesun: viz poznámka

Číslo akce OL/245
Cena 1300 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD u dětí školního věku. Cílem semináře není naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí s ADHD, ale nabídnout pedagogům možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 15. 04. 2020 (8:30 - 15:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Nový termín a čas realizace: 29. 6. 2020, 11,30-17,30 hodin, Gymnázium, Olomouc-Hejčín.


Zpět

Modul: Kurzy