Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou!

Číslo akce OL/247
Cena 1500 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář (2x4 hodiny) Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základní informace a dovednosti související s využitím projektového vyučování při zařazení nácviku divadelního představení do běžné výuky. V rámci tohoto programu se pedagogové seznámí s konkrétním vzdělávacím projektem, na kterém bude prakticky demonstrováno, jak využívá klíčové strategie formativního hodnocení, prvky kritického myšlení i mezipředmětové vztahy. Možno hradit ze šablon II pro ŠD 2.V/4j pro ZUŠ 2.VII/4i pro SVČ 2.VI/4j
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termíny 23. 04. 2020 (, vždy 14:00 - 17:30)
05. 05. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy