Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou!

Číslo akce OL/326
Cena 1500 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář (2x4 hodiny)Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základní informace a dovednosti související s využitím projektového vyučování při zařazení nácviku divadelního představení do běžné výuky. V rámci tohoto programu se pedagogové seznámí s konkrétním vzdělávacím projektem, na kterém bude prakticky demonstrováno, jak využívá klíčové strategie formativního hodnocení, prvky kritického myšlení i mezipředmětové vztahy. Možno hradit ze šablon II pro ŠD 2.V/4j
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín 08. 06. 2021 - 15. 06. 2021 (8. a 15. 6. 2021 vždy 14,00-17,30 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy