Rozvoj technické tvořivosti žáků základních škol - OBSAZENO!

Číslo akce OL/248
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je rozvinout osobnostně-profesní stránku učitele základní školy prostřednictvím seznámení se se vzdělávacími strategiemi uplatňovanými při realizaci polytechnického vzdělávání v podmínkách základního vzdělávání. Seminář je zaměřen na získávání znalostí z oblasti rozvoje technické tvořivosti a zručnosti žáků prostřednictvím technicky orientovaných manipulativních činností. Součástí semináře/dílny je praktické ověřování znalostí prostřednictvím přímé kreativní činnosti účastníků. Absolventi semináře se seznámí s teoretickými východisky problematiky rozvoje zručnosti u žáků mladšího a staršího školního věku. Získají přehled o možnostech rozvoje žáků v kontextu polytechnického vzdělávání. Na základě příkladů dobré praxe se seznámí s možnostmi rozvoje technické tvořivosti žáků s využitím různých druhů materiálů. Součástí semináře je vlastní praktická činnost účastníků. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6g
Cílová skupina Pedagogové ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín 24. 04. 2020 ( ,9:00 - 16:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, učebna VV - suterén
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy