Formativní hodnocení na ZŠ a SŠ

Číslo akce OL/251
Cena 2300 Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (2x8 hodin) Cílem této vzdělávací akce je popsat jednotlivé druhy hodnocení, vyjasnit rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením a prezentovat konkrétní techniky formativního hodnocení. Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením, porovnává výhody a rizika jednotlivých způsobů a nástrojů. Rozliší dobře a špatně formulovaný cíl. Formuluje popisnou zpětnou vazbu, rozliší mezi chválou a oceněním. Zformuluje do svého předmětu sadu zadání na konkrétních úrovních Bloomovy taxonomie. Naplánuje další kroky ve svém formativním hodnocení. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6d pro SŠ 2.III/7d
Cílová skupina Pedagogové ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Lektor PhDr. Libor Kyncl
Termíny 04. 06. 2020 (vždy 8:30 - 16:00)
05. 06. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy