Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení

Číslo akce OL/252
Cena 1300 Kč
Charakteristika Ojedinělost projektu spočívá v propojení dvou rovin: 1)Seznámení s principy zvyšování emoční inteligence a poznatky o fungování mozku a významu koncentrované mysli pro zdraví a úspěch 2)Propojení teoretických kontextů s praxí – Pedagogové obdrží soubor her a cvičení, které hravou formou učí koncentraci pozornosti a zklidnění emocí. Pedagogové si všechna cvičení prožijí vlastní zkušeností a dostanou metodické návody, jak cvičení a hry vést s dětmi. Cvičení a hry se tak mohou stát součástí jejich každodenní praxe – ve formě tematických bloků, nebo přirozeným zařazením do výuky jakéhokoli předmětu. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6d pro ZŠ 2.II/6d pro SVČ 2.VI/4d pro ZUŠ 2.VII/4d
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, DD
Lektor Ing. Hana Havlová
Termín 11. 06. 2020 (9:00 - 16:30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy