Osobnost manažera a rozvoj autority manažera

Číslo akce OL/257
Cena 1 500,-Kč
Charakteristika Cílem semináře je identifikovat základní modality autority manažera a v praktických cvičeních se zaměřit na možnosti rozvoje těchto modalit. Kurz je zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6d pro ZŠ 2.II/6d pro SŠ 2.III/7d
Cílová skupina Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.
Termín 18. 09. 2020 (, 9,00-16,30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy