Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání

Číslo akce OL/258
Cena 2 500,-Kč
Charakteristika 16hodinový seminář (2 x 8 hodin) Cílem kurzu je naučit účastníky profesionálně a pozitivně komunikovat se svým okolím – s kolegy a rodiči, zejména v náročných situacích, které život přináší. Kurz je zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6d pro ZŠ 2.II/6d pro SŠ 2.III/7d pro SVČ 2.VI/4d pro ZUŠ 2.VII/4d
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol
Lektor Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.
Termíny 08. 10. 2020 (vždy 9,00-16,30 )
09. 10. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy