Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ - ZRUŠENO !! / WEBINÁŘ

Číslo akce wPR/289
Cena 1 000
Charakteristika 5-hodinový webinář. V případě, že chceme podpořit u dětí pocit úspěšnosti, ovlivňující motivaci k učení, potřebujeme znát, které prvky rozvoje osobnosti ovlivňují školní neúspěch. Zkušená lektorka Mgr. Lenka Bínová nabízí přehled základních poznatků z oblasti fyzického rozvoje dětí a SPU. Seznámení s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti, popř. rozvoje SPU. Seminář se zabývá vztahem rozvoje jednotlivých percepcí a SPU. • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání • Konkrétní metodické postupy při rozvoji jednotlivých percepcí: - rozvoj zrakové percepce – metodika rozvoje - rozvoj sluchové percepce – metodika rozvoje - prostorová orientace – metodika rozvoje • Základní teoretické poznatky o SPU – dysgrafii, dysortografii, dyslexii • Orientační diagnostika SPU – popis jednotlivých projevů, znaků, charakteristika • Účinná prevence již v MŠ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. tříd ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová - odborná a speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně Brno, věnuje se diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU a SPCH.
Termín 22. 04. 2021 (8.00 - 9.30 - 90minut blok 9.30 - 10.00 přestávka 10.00-11.30 - 90min. blok 11.30-12.00 přestávka 12.00-12:45 - 45min. blok )
Místo konání on-line , VIDEOKONFERENCE (přihlášeným bude zaslán odkaz pro vstup do online místnosti)
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (731 678 845, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Časový rozpis webináře:

  • 8.00-9.30 - 1. blok
  • 9.30-10,00 přestávka
  • 10,00-11,30 - 2. blok
  • 11.30-12.00 přestávka
  • 12.00-12.45 - 3. blok


Zpět

Modul: Kurzy