Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

Číslo akce OL/261
Cena 1 300,-Kč
Charakteristika Cílem semináře je zmapování skupiny žáků s doporučenými podpůrnými opatřeními ve škole a jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Pochopení významu doporučených podpůrných opatření různého stupně v kontextu s kompenzací různých typů obtíží. Popsat způsoby a možnosti naplnění doporučených opatření v praxi. Poskytnout návod, jak vést v rámci realizace podpůrných opatření konzultaci s rodiči a se žákem se SVP. Sdílení zkušeností, inspirace a náměty pro zlepšení systému realizace podpůrných opatření. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e a pro SŠ 2.III/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 19. 02. 2020 (, 8,30-16,00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy